top of page

OM SAMFUNDET

Gjøvik Arbeidersamfund ble reist i 1889, og har opp gjennom årene fungert som Gjøviks Folkets Hus. Her har det vært folkemøter, politiske møter, kino, bibliotek, teater, kommunestyremøter og mange andre sosiale begivenheter for både store og små ! Historien sitter virkelig i veggene, og mang en stor mann og kvinne har holdt engasjerende taler i Storsalen. Den mest kjente er kanskje Bjørnstjerne Bjørnsons tale i 1889 der han blant annet oppfordret til løsrivelse fra Sverige. 

Historikk

Et senter for ytringsfrihet, kreativitet og sosiale begivenheter

Gjøvik Arbeidersamfund ble stiftet i 1875 under navnet Gjøviks Forening, en klart filantropisk forening. Det skulle være et fritt, upolitisk forum for alle hederlige mannspersoner. Den første formannen var fogd Hans Sverre Sommerfeldt, mens drivkraften i foreningen nok var hos nestlederen Aksel Fahlstrøm. Han var sterkt påvirket av den Grundtvigske folkeopplysningstanken og formålet med foreningen var å fremme opplysning blant menigmann. I 1880 gikk denne foreningen sammen med foreningen Venskaben og tok navnet Gjøvik nye Arbeidersamfund.

I 1885 etablerte Gjøvik Arbeidersamfund en syke- og begravelseskasseordning der medlemmene kunne få økonomisk støtte. Gjøvik Arbeidersamfund organiserte også innsamling av penger og klær til ”Fattige Børns Bekledning”, julen 1889 fikk 18 familier hjelp fra denne innsamlingen.

Bygningen settes opp i årene 1888/1889. Johan Castberg er leder for Samfundet fra 1889 (overtar pga Aksel Fahlstrøms dødsfall) til han blir stortingsrepresentant i 1901. Som stortingsmann gjør han seg bemerket som og arkitekten bak konsesjonslovgivningen, barnelover og sosiallover i ulike Venstre-regjeringer.

Bjørnstjerne Bjørnsson holder en rekke taler på Samfundet. Mest kjent er talen ved 100-årsfeiringen for den franske revolusjonen i 1889. Bjørnson benyttet anledningen til å tale for løsrivelse fra Sverige og talen ble kjent over hele landet og nede på kontinentet.

Arbeidersamfundet var i mange tiår byens storstue med alle typer arrangement. Fram til 2.verdenskrig er Storsalen også Bystyresal. Kommunen overtok bygningen rett før krigen etter at den opprinnelige eierforeningen ikke lenger var i stand til å drive Samfundet.

September 2017 ble bygården kjøpt av Showstart AS som skal drifte huset som en kulturarena med både byscene, egne arrangement og utleie av lokaler.

bottom of page